ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.