เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.