เทศบาลเมืองพิชัย ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความสวยงาม

Leave A Reply

Your email address will not be published.