เทศบาลเมืองพิชัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ในพื้นที่ตำบลพิชัย เพื่อดูแลและช่วยบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.