ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการทำงานนโยบายที่สำคัญ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.