เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มเรื่องจัดการน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค มุ่งแก้ไขน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญให้มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.