นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ

เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาหมู่บ้าน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า  2019 ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย  จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.