นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเขาแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
💦นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย กำนันตำบลพิชัย ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเขาแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีที่มีการจัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน และพิธีสงเคราะห์ สืบชะตาหลวง และการแสดงฟ้อนรำพื้นบ้าน
🙏🙏งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเขาแก้ว ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีสำคัญ
ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดกที่สำคัญของชาติ อีกทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยเชื่อว่าพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามักจะได้รับการบรรจุอยู่ใต้ฐานของพระเจดีย์ ดังนั้นการจัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุจึงเปรียบเสมือนกับการได้แสดงความเคารพต่อองค์พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายด้วย
👍ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , พอ.พิเศษ สันดุษิต ดีบุกคำ ประธานเครือข่ายรักษ์เมืองเก่า ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเขาแก้ว ณ วัดเขาแก้ว บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.