เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย เฝ้าระวังเหตุวาตภัยจากพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรง โดยมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังความเสียหาย และเช้าวันนี้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร จึงได้เร่งดำเนินการลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้ม บริเวณบ้านสันติสุข ซอย 1 โดยมีนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, ร.อ. ประเสริฐ เพิ่มพูน สมาชิกสภาเทศบาล, นายสุทิน โลกคำลือ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไข เพื่อเปิดทางสัญจร และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.