นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ 2

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ 2 โดยมีนายจารึก ฝั้นหัวครั้ง ประธานคณะกรรมการชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมชุมชนทั้ง 9 ท่าน เข้าการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารชุมชน และหารือเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดเป้าหมายที่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
👍นอกจากนี้ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ยังได้มอบบัตรประจำตัวคณะกรรมการชุมชน และของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคีทั้ง 9 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.