ประชาสัมพันธ์ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายกสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ซึ่งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชน สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ดอกเบี้ย 1 บาท/เดือน เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งช่วงนี้ใกล้เปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน ทั้งรายเก่า รายใหม่ ที่เข้ามาใช้บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้บริการสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ ดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ถือว่าเป็นทางออกที่ดีของผู้ที่ขัดสนหรือต้องการใช้เงินด่วน โดยเป็นทางเลือกที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังนั้นเรื่องการเดินเข้าโรงรับจำนำจึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการแก้ปัญหาทางการเงินที่ดีได้ด้วยตนเอง
สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัยได้ที่ 332 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตรงข้ามตลาดต้นยาง เข้าทางโรงเรียนพิชัยวิทยา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 0227

Leave A Reply

Your email address will not be published.