เทศบาลเมืองพิชัยลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา บรรเทาเหตุวาตภัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา บรรเทาเหตุวาตภัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแต่ละกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเหตุวาตภัย ลมกระโชกแรง จนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ได้แก่ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8, บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 3, บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 และบ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัยได้เฝ้าระวัง ติดตาม และดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขเหตุวาตภัยอย่างทันท่วงที เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.