เทศบาลเมืองพิชัย ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ได้ให้การต้อนรับ นายสุภชัย วงคศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และคณะจากเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ที่ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับนางอรทัย ปิงวัง ที่ย้ายมามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด เทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.