นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย

📌นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกฝ่าย ย้ำการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครอบคลุมทุกด้าน
👍เช้าวันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัยทุกฝ่าย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน เน้นย้ำการสื่อสารทำความเข้าใจต่อประชาชน และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นที่ในการดูแลทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ส่งผลให้มีภารกิจงานมากมายหลายด้าน เทศบาลฯ ในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครอบคลุมทุกด้าน
Leave A Reply

Your email address will not be published.