เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนน้ำประปาหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในการอุปโภค , บริโภคเทศบาลจึงได้ดำเนินการให้รถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน

เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนน้ำประปาหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในการอุปโภค , บริโภคเทศบาลจึงได้ดำเนินการให้รถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน
นอกจากนี้เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจาก ผญบ. และ สท. หมู่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง จึงได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ , ช่างไฟฟ้า ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในจุดที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.