หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล

  • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
Leave A Reply

Your email address will not be published.