ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย การจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.