ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ณ บ้านต้นมื่น

อำเภอเมืองลำปางนำโดยปลัดยุภาภรณ์ แก้วจิตคงทอง  ปลัดอำเภอ  ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายวิทยา โพธินคร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาว ศิริกร ธรรมสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน ณ  บ้านต้นมื่น  หมู่ที่ 14  ในวันที่ 21 พ.ค 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.