การประชุมประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดมีการประชุมประชาคมเมือง  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา  ประจำปี 2561 – 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธารอสม.  ประธานผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.