นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจ

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดกรณีเร่งด่วน  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย  เมื่อเวลา  09.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม  2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.