สถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

Leave A Reply

Your email address will not be published.