เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับค่ายสุรศักดิ์มนตรี มท.บ.ที่32 , สถานีภูธรตำรวจอำเภอเมืองลำปาง , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับค่ายสุรศักดิ์มนตรี มท.บ.ที่32 , สถานีภูธรตำรวจอำเภอเมืองลำปาง , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ  ได้จัดกิจกรรมบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  โดยมีการปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอรับเป็นจำนวนมาก  โดยเทศบาลฯได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รอรับอาหารและเว้นระยะห่างทางสังคม  เมื่อวันเสาร์ที่  25  เมษายน  2563  ณ วัดพิชัย  หมู่ที่ 1  ตำบลพิชัย  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.