เทศบาลมอบ แมส เจล ปรอทวัดไข้ ถุงมือแก่ผู้ใหญ่บ้าน อสม.บ้านต้นยางเพื่อแจกชาวบ้านป้องกันโควิดจากที่มีผู้เสี่ยงติดเชื้อในหมู่บ้าน

เทศบาลมอบ แมส เจล ปรอทวัดไข้ ถุงมือแก่ผู้ใหญ่บ้าน อสม. บ้านต้นยางเพื่อแจกชาวบ้านป้องกันโควิดจากที่มีผู้เสี่ยงติดเชื้อในหมู่บ้าน

Leave A Reply

Your email address will not be published.