เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยท่านสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองนายก เลขาฯ ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคโควิด 19

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยท่านสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองนายก เลขาฯ ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การตรวจ จาก รพสต.ต้นมื่น ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
ทั้งนี้ได้ลงไปควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ บ้านผู้ป่วยโควิด และบ้านใกล้เคียง บ้านต้นยาง ม.4 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนบ้านต้นยาง ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.