นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้าไปแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณรอบบ้านผู้เสี่ยง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองพิชัย โดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้อม เทศบาลเมืองพิชัย  ได้เข้าไปแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณรอบบ้านผู้เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยการฉีดล้างพื้นและเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

Leave A Reply

Your email address will not be published.