เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2564 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ ๑ (ซุมชนสุขเกษม-สายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน ต. พิชัย อ. เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.