เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พนักงานสถานธนาบุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พนักงานสถานธนาบุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง และขอเชิญชวนชาวเมืองพิชัยร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน ต๋ามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

Leave A Reply

Your email address will not be published.