เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.