ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

Leave A Reply

Your email address will not be published.