เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปบัดเทศบาล ปฏิบัตืหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดไม้ล้มขวางถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปบัดเทศบาล ปฏิบัตืหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดไม้ล้มขวางถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.