นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัยออกตัดไม้เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ เมื่อช่วงเวลา 19.30น วันที่ 26 มีนาคม 2564

 

นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัยออกตัดไม้เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ เมื่อช่วงเวลา 19.30น วันที่ 26 มีนาคม 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.