เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีคุณสิญาภรณ์   บุรินทราพันธุ์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และคุณนงคราญ  ปัญญาคม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมของเทศบาลฯ ในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.