เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2564 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศ.ส.ล. และถนน ศ.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ ๑๒ บริเวณข้างโรงกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply

Your email address will not be published.