ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Leave A Reply

Your email address will not be published.