เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 16.30 น.
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัว
โดยมีพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดขบวนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี รดน้ำดำหัวท่านนายกสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , รองนายกฯ , นายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาฯ , นายศรีทน ศรีชัยวงค์ กำนันตำบลพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบไป พร้อมทั้งรับโอวาสและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.