นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
หลังจากที่เกิดเหตุวาตะภัยและฝนตกหนักในพื้นตำบลพิชัย ช่วงหัวค่ำของวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้กำชับให้สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ , ต้นไม้ที่หักโค่น พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 4 , บ้านเด่น , บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 ครัวเรือน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้!! เทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้ารับการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการสำรวจจำนวนกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับความเสียหาย และจัดหากระเบื้องแจกจ่ายพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.