เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้องรับคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.บ้านแลง และ อบต.วังเงิน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
👍นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภา , ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ที่ได้มาร่วมส่งเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายเข้ามาสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ในรายนามนายสมยศ เพิ่มพูล นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกองช่าง , นางสาวพนิตานันท์ ไชยลังกา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวคัชรินทร์ ต๊ะสูง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัดกองคลัง ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองพิชัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.