เทศบาลเมืองพิชัย เร่งให้การช่วยเหลือ นายกฤษณะ เครือเป็งกุล ที่ประสบปัญหาอัคคีภัย

วันที่ 18 เมษายน 2565
– นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นายอำนวย เสนาวรรณ์ นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการฯ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ให้การตอนรับนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง นายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย
ในโอกาสลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย ราย นายกฤษณะ เครือเป็งกุล และนางยุราพันธ์ เครือเป็งกุล ภรรยา พร้อมด้วยบุตรสาว 2 คน
ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 16 เมษายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 141/3 หมู่ที่ 9 บ้านฝายน้อย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.