เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดี พัฒนา ศาลเจ้าแม่สุชาดา เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานประเพรณีปี๋ใหม่เมือง 2565

นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 🙋 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง นำโดยนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเมืองลำปาง , มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี💂 , สำนักงานจังหวัดลำปาง , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมแรงกันพัฒนาพื้นที่ในบริเวณมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา เป็นการทำความสะอาดรอบๆบริเวณศาสนสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพญาวัน 💦🧹🍂 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.