ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Leave A Reply

Your email address will not be published.