นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมสัมนาคณะกรรมาธิการพลังงาน

นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองการช่าง เข้าร่วมสัมนาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยคณะกรรมาธิการ จัดสัมมนา ครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.