ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ตามที่เทศบาลเมืองพิชัยได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลงหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3) ข้อ79 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงิน 5,662.60 บาท  (ห้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์) ไปแล้วนั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 42  เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอประกาศให้ทราบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนันท์ตา ปิโตเลียม เป็นผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วงเงินในการซื้อหรือจ้าง 5,662.60 บาท (ห้าหันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.