ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัญประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  นั้น

เทศบาลเมืองพิชัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11  เดือน เมษายน พ.ศ.2565

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.