กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย ฝ่ายจัดเก็บภาษีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เสียภาษีไม่ยาก ไม่ต้องลำบากเดินทางมาเทศบาลเมืองพิชัย
เพราะเราไปหาพ่อแม่พี่น้องถึงที่
บรรยากาศการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
.
👍👍วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
– กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลเมืองพิชัยได้ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565
.
📌 ช่วงเช้า – บ่าย บ้านต้นยาง และ บ้านต้นต้อง
ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชำระภาษีเป็นอย่างดี งานพัฒนารายได้จึงขอขอบคุณผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี บ้านต้นยาง หมู่ 4 และบ้านต้นต้อง หมู่ 5 ที่ท่านได้มาชำระภาษีประจำปี รวมถึงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เทศบาลเมืองพิชัย เราพร้อมที่จะพัฒนาและให้บริการการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งๆขึ้นไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.