กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาววิศัลยา สุภาโม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565 โดยมีนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
👍👍การจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ในปีนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้มากมาย ตามแนวทางการจัดงานประเพณีวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 16 เมษายน 2565 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา วัดปงสนุก และศาลเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) อ.เมืองลำปาง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
✨ วันที่ 10 เมษายน – การแสดง แสง สีเสียง มหัศจรรย์ก๋องปู่จา ลือลั่น สนั่นโลก
✨ วันที่ 11 เมษายน – การประกวดเทพบุตร – เทพธิดา สลุงหลวง
✨ วันที่ 12 เมษายน – ขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า
✨ วันที่ 13 เมษายน – ขบวนแห่จุมพระ และขบวนป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง
✨ วันที่ 14 – 15 เมษายน – เชิญชวนร่วมทำบุญ ขนทรายเข้าวัด แห่ไม้ค้ำศรี ณ วัดใกล้บ้าน
✨ วันที่ 16 เมษายน – งานวันพญาวัน ตามรอยธรรม ครูบาเจ้าเกษม เขมโก
🎉🎉 ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุข ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเยือน โดยทางจังหวัดจะได้นำงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของจังหวัดลำปาง ไว้คอยต้อนรับ โดยกิจกรรมทั้งหมดนักท่องเที่ยวจะสามารถเข้ามาร่วมสัมผัสได้ในช่วงเวลาแห่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 16 เมษายนนี้ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา วัดปงสนุก และศาลเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.