กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย งานพัฒนาชุมชน ติดตามผลจากการจัดกิจกรรมอบรมเห็ดโครนน้อย

นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมทั้งนางสุภาสินี ยินดีสุข นักพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลจากการฝึกอบรมอาชีพโครงเพาะเห็ดโคนน้อย ที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพิชัยได้อบรมเสร็จไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ได้มีการต่อยอดในการนำเชื้อเห็ดมาทดลองเพาะที่บ้าน เพื่อที่จะได้มีการรวมกลุ่มเพาะเห็ด สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.