งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยหนักในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 08.30น.
หลังจากที่เกิดเหตุวาตะภัยและฝนตกหนักในพื้นตำบลพิชัย ช่วงกลางคืนของวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้กำชับให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ , ต้นไม้ที่หักโค่น พร้อมเข้ารับการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจต่อประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหาย
โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ดังต่อไปนี้
1.บ้านใหม่พัฒนา หมู่13
2.บ้านเด่น หมู่13
3.บ้านต้นต้อง หมู่5
4.บ้านฝายน้อย หมู่9
5.บ้านต้นยาง หมู่4
6.บ้านต้นมื่น หมู่14
7.บ้านทุ่งกู่ หมู่3
8.บ้านท่าเดื่อ หมู่12
9.บ้านทรายใต้ หมู่8
โดยการนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการสำรวจจำนวนกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนของผู้ที่ไก้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.