เทศบาลเมืองพิชัย จัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565

♦️♦️วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

 

✨✨นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565 หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน บทบาทอำนาจหน้าที่ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวันนี้ตลอดทั้งช่วงระยะเวลาในการอบรม เทศบาลเมืองพิชัยได้รับเกียรติจากท่านจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชก่รจังหวัดลำปาง , ดร.นิมิตร จิวสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง , คุณวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับทางคณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตลอดช่วงระยะการฝึกอบรม ได้มีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน และบรรยายในส่วนหัวข้อของกฎหมายในการบริหารงานท้องถิ่นต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.