นายกเทศมมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่1/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

นายสองเมือง  วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายจำลักษณ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.