เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

– เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย
นายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัยเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปางเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฐมบทแห่งการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมในงานวันท้องถิ่นไทย ประกอบด้วย

*พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

*นิทรรศการผลงาน/นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ และ
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP

*การรับบริจาคโลหิต

Leave A Reply

Your email address will not be published.